Class Whisperer

Voor wie is De Classwhisperer Methode™️ bedoeld?

De Class Whisperer  Methode is bedoeld voor leerkrachten en docenten in alle soorten onderwijs. Voor startende jonge docenten, voor herintreders, voor docenten die al jarenlang voor de klas staan. Voor leerkrachten die plezier in het lesgeven hebben, om nog meer vaardigheden en inzichten toe te voegen aan hun repertoire.

Voor docenten die merken dat de touwtjes van het klassenmanagement hen langzaam maar zeker ontglippen. Om tools aangereikt te krijgen die het tij kunnen keren en die hen helpen weer met plezier hun beroep, hun roeping, uit te voeren. De Classwhisperer helpt binnen scholen een leeromgeving te creëren, waar leerkrachten en leerlingen elkaar wederzijds inspireren en motiveren. Schooluitval voor docenten zowel als leerlingen wordt aldus adequaat aangepakt.